Just another WordPress site

CRC HIERARCHY

- FIRST FIVE (zakladatelia klubu) - dozivotna funkcia
- KLUBOVA RADA (FIRST FIVE, PRESIDENT, VICEPRESIDENT, SECRETARY, FULL MEMBERS)
- najvyssi klubovy organ, rada zasada kazdy prvy pondelok v kalendarnom mesiaci,
alebo mimoriadne po zvolani koli dolezitym udalostiam v klube, zvolat KLUBOVU RADU moze
len FIRST FIVE alebo PREZIDENT
- PRESIDENT/clen - zastupuje klub, rozhoduje v mene klubu, podpisuje v mene klubu,
vystupuje v mene klubu, je nadriadeny ostatnym clenom klubu, pri hlasovani
ma dva rovnocenne hlasy, je zvoleny na obdobie jedneho roka KLUBOVOU RADOU
- VICEPRESIDENT/clen - zastupuje PREZIDENTA klubu, v jeho nepritomnosti je nadriadeny
ostatnym clenom klubu, pri hlasovani ma dva rovnocenne hlasy,
je zvoleny na obdobie jedneho roka KLUBOVOU RADOU
- SECRETARY/clen - nesie zodpovednost za spravu clenskych prispevkov, sponzorskych darov
a prijmov klubu z jeho aktivit, vedie klubovu pokladnu,
je zvoleny na obdobie jedneho roka KLUBOVOU RADOU
- MEMBER/clen - kazdy clen ma rovnake prava i povinnosti, rovnocenny hlas pri hlasovani,
povinny clensky prispevok
- PIONEER (cakatel) - doba cakania na plne farby CRC nie je stanovena casovym obdobim,
rozhoduje zvolanie KLUBOVEJ RADY a jeho schvalenie nadpolovicnym poctom hlasov a
uznania plnohodnotneho clenstva, o kazdom cakatelovi moze byt hlasovane len raz,
dobrovolny clensky prispevok pocas cakatelskej doby
- SUPPORT - priatel a podporovatel klubu (oznaceny SUPPORT CRC)
- Klub je financovany z clenskych prispevkov, ich vyska sa schvaluje na zaciatku kalendarneho
roka, sponzorskych darov a klubovych aktivit.
- Clenom klubu sa moze stat kazdy majitel/ka motorky, ktory prejavi zaujem o klubove aktivity,
sympatie k cinnosti klubu a poziada "FIRST FIVE" o
"PIONEER" (klubove oznacenie pre cakatela na plnohodnotne clenstvo)
- Plnohodnotnym clenom sa moze stat iba "PIONEER", podmienkou je jednohlasne schvalenie
udelenia "CRC" farieb nadpolovicnlym poctom clenov klubu
na najblizsom zasadnuti klubovej rady
- Clenstvo v klube zanika odchodom z vlastnej vole clena alebo vylucenim, o ktorom sa hlasuje
na KLUBOVEJ RADE, v oboch pripadoch odchadzajuci clen
odovzda plne farby CRC a vsetky oznacenia klubu, dobrovolne sa vzdava naroku na pripadny
podiel na nadobudnutom majetku alebo nevycerpanych
financnych zdrojov klubu, uz nikdy nemoze ziskat clenstvo CRC